NumeroloĢija:

Numeroloģija ir parazinātne par skaitļiem. Tai ir arī otrs izplatīts nosaukums - Skaitļu Maģija. Pēc savas koncepcijas tā līdzinās tādai senai zinātnei kā astroloģija. Numeroloģijai ir ļoti sena vēsture - jau senās cilti izmantoja skaitļus. Cilvēki apzināti vai neapzināti pakļaujas numeroloģijai. Kā spilgts piemērs kalpo dažādas māņticības saistībā ar skaitļiem: ziediem buķetē jābūt nepāra skaitlī, jāatkārto trīs reizes, vai arī biedējošais skaitlis "13", vai Velna skaitlis "666". Ir vēl daudz tādu piemēru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeroloģijā visi vārdi, skaitļi var būt noreducēti līdz vienam saitlim, kam piemīt dažādi okultiski raksturojumi, ietekmējoši cilvēka dzīvi. Tas nozīmē, ka katram viencipara skaitlim piemīt noteiktas īpašības, tēli un izpratne. Numeroloģiju pārsvarā izmanto, lai noteiktu cilvēka raksturu, viņa dabas dotās spējas, lai atklātu stiprās un vājās puses, paredzētu nākotni, lai izvēlētos labāko laiku nopietnu lēmumu pieņemšanā un darbības uzsākšanai, lai noteiktu piemērotāko profesiju, dzīvesvietu un daudzus citus faktorus. Dažreiz cilvēki izmanto numeroloģiju, lai atrastu draugus, dzīvesbiedrus, biznesa partnerus, kas atbilstu viņu prasībām.